Archive

Archive for the ‘Programari Lliure’ Category

Fedora 19: GNOME3 + Nexus 4

juliol 28th, 2013 No comments

Per tal d’accedir al Nexus 4 des de Fedora 19 per tal de copiar fitxers (fotos, vídeos, etc.) només cal instal·lar el següent paquet.

# yum info gvfs-mtp
Connectors carregats: langpacks, refresh-packagekit
Paquets instal·lats
Name        : gvfs-mtp
Arch        : x86_64
Version     : 1.16.3
Release     : 2.fc19
Size        : 250 k
Repo        : installed
From repo   : updates
Summary     : MTP support for gvfs
URL         : http://www.gtk.org
License     : GPLv3 and LGPLv2+
Descripció  : This package provides support for reading and writing files on
      : MTP based devices (Media Transfer Protocol) to applications using
      : gvfs.cheap nfl jerseyswholesale jerseys from china

Un cop instal·lat i connectem el dispositiu ja ens apareixerà al Nautilus i a qualsevol programa amb suport per a gvfs, sense necessitat de canviar la connexió al protocol PTP

Categories: Programari Lliure, Trucs Tags:

Còpies de segureat de dispositius Mikrotik amb RANCID

març 9th, 2013 No comments

Instal·lem RANCID cheap jerseyswholesale nfl jerseys from china
des dels repositoris

# apt-get install rancid

La versió actual no incorpora suport per Mikrotik, per tant haurem de copiar aquests dos fitxers al directori /usr/lib/rancid/bin

Aquests dos fitxers estan preparats per a sistemes FreeBSD i ens caldrà adaptar el path de l’interpret definit després del Shebang

Modifiquem el fitxer mtlogin amb el valor d’executar

# which expect
/usr/bin/expect

Modifiquem el fitxer mtrancid amb el valor d’executar

# which perl
/usr/bin/perl

Fem executables els dos fitxers

# chmod a+x /usr/lib/rancid/bin/mtlogin
# chmod a+x /usr/lib/rancid/bin/mtrancid

Editem el fitxer /usr/lib/rancid/bin/rancid-fe i afegim al hash %vendortable la línia següent:

'mikrotik'		=> 'mtrancid',

Modifiquem el fitxer de configuració de RANCID (/etc/rancid/rancid.conf) i definim un grup pels dispositius Mikrotik

LIST_OF_GROUPS="guifi_mikrotik"

Creem el repositori CVS on es guardarà la configuració dels dispositius.

# sudo su -c /var/lib/rancid/bin/rancid-cvs -s /bin/bash -l rancid

Afegim al fitxer /var/lib/rancid/guifi_mikrotik/router.db els dispositius dels quals volem fer còpies de seguretat, una línia per dispositiu.

nom-mikrotik-a-fer-backup:mikrotik:up

El nom del dispositiu ha de resoldre a una adreça IP, Si cal es pot afegir una entrada al fitxer /etc/hosts.

Per tal que el RANCID pugui obtenir les configuracions hem de definir com es connectarà i s’autenticarà als dispositius.

Per cada dispositiu que farem backup definirem al fitxer /var/lib/rancid/.cloginrc els paràmetres per connectar-nos-hi:

#Dispositiu: nom-mikrotik-a-fer-backup
add password nom-mikrotik-a-fer-backup <contrasenya>
add user nom-mikrotik-a-fer-backup admin+ct
add method nom-mikrotik-a-fer-backup ssh
add noenable nom-mikrotik-a-fer-backup {1}

Assignem permisos de lectura només a l’úsuari que executarà el RANCID

# chown rancid:rancid /var/lib/rancid/.cloginrc
# chmod 400 /var/lib/rancid/.cloginrc

Comprovem que la connexió i autenticació amb el dispositiu funciona correctament.

$sudo su -c "/usr/lib/rancid/bin/clogin -f /var/lib/rancid/.cloginrc <nom-mikrotik-a-fer-backup>" -s /bin/bash -l rancid

Un cop configurat, l’executem manualment i revisem al log  que es trobarà a /var/log/rancid/ que tot hagi anat bé.

# sudo su -c /var/lib/rancid/bin/rancid-run -s /bin/bash -l rancid

Per tal d’automatitzar l’execució dels backups ho farem afegint-ho al cron de l’usuari rancid.

$ sudo su -c "/usr/bin/crontab -e -u rancid"
59 0 * * * /usr/bin/rancid-run

 

Enllaços d’interès.

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags:

Raspberry Pi via VGA

febrer 3rd, 2013 No comments

Si volem connectar la Raspberry PI a un monitor que només té entrada VGA ens farà falta un conversor de HDMI a VGA.

Així que he comprat un cheap jerseyscheap jerseys
Pi-View que et converteix el video a VGA sense necessitat d’una font d’alimentació externa.

El problema és que en el meu cas no ha sigut plug&play ja que la pantalla mostra que la resolució no és compatible.

Per tant el que hem de fer és configurar manualment la resolució de la pantalla que volem.

Ens connectem per SSH i executem la següent comanda que ens llistarà els modes disponibles

/opt/vc/bin/tvservice -m DMT

D’entre les opcions vàlides l’òptima per la meva pantalla és la següent

mode 51: 1600×1200 @ 60Hz, progressive

Editem el fitxer /boot/config.txt i configurem els paràmetres

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=51

Reiniciem i ja se’ns mostrarà el video a la pantala amb el conversor VGA. Podeu trobar més opcions de video a: http://elinux.org/RPi_config.txt#Video_mode_options

Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

Descarregar fitxers automàticament: torrent + rss

novembre 14th, 2010 No comments

És tant fàcil com seguir els següents passos:

 1. [podget] Configurem els fils RSS dels quals ens baixarem els fitxers .torrent
 2. [cron] Executem periòdicament la descàrrega de fitxers .torrent
 3. [transmission] Configurem el client de bittorrent (transmission-daemon) perquè comprovi regularment el directori on hem descarregat els fitxers .torrent i els afegeixi a la cua de descarregues

Programari

Serveis

 • Font de torrent en RSS http://ezrss.it/
Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

Comprovant el programari malèvol (segons RMS) instal·lat al nostre sistema operatiu

agost 16th, 2010 No comments

Per comprovar el programari malèvol instal·lat al nostre sistema operatius ho farem a mitjançant l’eina vrmswholesale jerseysCheap Jerseys free shipping
.

# apt-cache show vrms
Package: vrms

Description: virtual Richard M. Stallman
The vrms program will analyze the set of currently-installed packages
on a Debian-based system, and report all of the packages from the
non-free and contrib trees which are currently installed.
.
In some cases, the opinions of Richard M. Stallman and the Debian project
have diverged since this program was originally written. In such cases, this
program follows the Debian Free Software Guidelines.

Així que instal·lem el nostre Richard M. Stallman Virtual perquè ens faci la feina.

# apt-get install vrms

Un cop instal·lat només ens caldrà executar la següent comanda:

# vrms
Non-free packages installed on pangea

broadcom-sta-common Common files for the Broadcom STA Wireless driver
broadcom-sta-modules-2.6. broadcom-sta modules for Linux (kernel 2.6.32-5-amd64)
broadcom-sta-source Source for the Broadcom STA Wireless driver
dynamips Cisco 7200/3600/3725/3745/2600/1700 Router Emulator
gns3 graphical network simulator

5 non-free packages, 0.3% of 1477 installed packages.

Categories: Programari Lliure Tags:

Instal·lant Debian a un MacBook Pro 6,2

agost 15th, 2010 No comments

Disc durwholesale nfl jerseys from chinacheap nfl jerseys

Primer de tot hem d’aconseguir espai lliure al disc, fent petita la partició de Mac OS X.

L’opció més senzilla, és agafar una distribució Live (CD, USB,..) i via gParted canviar la mida de la partició alliberant espai al final del disc.

EFI

Per tal de tenir un menú d’arrencada dual (o triple) insta·larem el rEFIt.
Si tenim Mac OS X, l’opció més fàcil és descarregar-se el fitxer “dmg” i instal·lar-ho com de costum.

http://refit.sourceforge.net/

Un cop instal·lat, quan reiniciem el sistema ja ens apareixerà el menú d’opcions del rEFIt.

Instal·lació

Ens descarreguem una imatge ISO del lloc web de debian. En el meu cas he utilitzat la última imatge de Debian testing (squeeze) disponible, aquestes imatges es regeneren setmanalment.
El motiu d’instal·lar una Debian testing, és per poder passar posteriorment, tant bon punt instal·lat el sistema base, a Debian sid/unstable de manera àgil i menys traumàtica.

Un cop gravat el CD o DVD, engegarem el portàtil amb el DVD dins el lector i mantindrem polsada la tecla “C” per tal que engegui des del Lector de DVD.

Podem veure un resum de totes les opcions de tecles durant l’arrencada a la següent pàgina:

http://support.apple.com/kb/ht1533

Un cop el portàtil ha engegat des del DVD, el procés d’instal·lació de Debian és l’estàndard fins al final.
Un dels últims passos ens demana si volem instal·lar el Grub al MBR del disc, escollim que sí (desconec si és estrictament necessari escollir aquesta opció).

Un cop reiniciem el portàtil sense el DVD, al menú del rEFIt escollim el Linux enlloc de carregar-se el GRUB ens apareix per pantalla un error indicant:

no bootable device - insert boot cd and press any key

El que haurem de fer serà sincronitzar la GPT i el MBR del disc, això ho farem a través de l’opció del rEFIt anomenada Partition Tool.

Al escollir aquesta opció ja ens mostrarà per pantalla que ha detectat que hi ha diferències entre la versió de l’esquema de particions del MBR i la GPT i ens demana si ho volem actualitzar/sincronitzar, escollim que sí.

Tot seguit després de reiniciar per primer cop i escollir la opció del Linux/Tux, es quedarà el portàtil bloquejat mostrant la imatge del Tux.
Reiniciem el portàtil i a la segona vegada ja ens carregarà correctament el GRUB, des d’aquí ja podrem iniciar la Debian com de costum.

El problema del MBR i la GPT ho he pogut solucionar gràcies al següent fil: http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/86061

Configuració

Per tal d’anar configurant tots els aspectes que no funcionen out-of-the-box ho farem anant seguint els consell del Wiki de Debian: http://wiki.debian.org/MacBookPro

So

Després de la instal·lació el so funciona correctament amb els auriculars, però no funciona pels altaveus.
Només ens caldrà afegir al final del fitxer /etc/modprobe.d/alsa-base.conf la següent línia:

options snd-hda-intel model=mbp55

Després comprovarem amb el Gnome Alsa Mixer que no tenim silenciada (mute) la sortida dels altaveus (Front Speaker).

Un cop fets aquests passos ja ens hauria de funcionar el so amb els altaveus

Tecles especials

Per poder activar el funcionament de les tecles especials del teclat, control del volum, extracció del CD, etc. instal·larem el paquet anomenat pommed

#apt-get install pommed

Càmera

Funciona correctament després d’instal·lar el sistema base.
Només cal engegar el Cheese per comprovar el seu funcionament.

Wifi

A data d’avui no hi ha cap driver lliure per poder fer funcionar la targeta sense fils. Així que si volem tenir accés a les xarxes sense fils ho haurem de fer amb el driver privatiu seguint els passos que s’expliquen a la següent pàgina: http://wiki.debian.org/wl

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags:

FSFE Smart Card + Dell Keyboard + Ubuntu

novembre 26th, 2008 No comments

Smart Card: https://www.fsfe.org/card

Teclat + Lector SC: http://reviews.dell.com/2341/310-8021/reviews.htm

sudo apt-get install libccid
Cheap Jerseys chinawholesale nfl jerseys from china

Manual: http://www.gnupg.org/howtos/card-howto/en/smartcard-howto.html

Els errors al generar les claus s’han resolt afegint la següent opció:

gpg –disable-ccid –card-edit

Generar Sub-claus
http://wiki.fsfe.org/Card_howtos/Card_with_subkeys

Categories: Programari Lliure, Trucs Tags:

Elastix: distribució especialitzada en VoIP

gener 12th, 2008 No comments

Definició segons la pròpia web:
Elastix is an appliance software that integrates the best tools available for Asterisk-based PBXs into a single, easy-to-use interface. It also adds its own set of utilities and allows for the creation of third party modules to make it the best software package available for open source telephony.

 Pàgina Web: http://www.elastix.org/
L’usuari web per defefcte és el següent:

Usuari: admin

Contrasenya: palosanto

Categories: Programari Lliure Tags:

CentOS+Repositoris

desembre 27th, 2007 No comments

Si estàs ben acostumat que amb debian/ubuntu hi trobes tots els paquets que et falten, amb altres distribucions això no és així de sèrie.

Si remenes una CentOS segurament trobaràs a faltar-hi paquets, això es soluciona ràpid (si ho saps) instal·lant aquest paquet (rpmforge-release) que automàgicament et configura el repositori DAG
http://dag.wieers.com/rpm/packages/rpmforge-release/

Una de les coses interessants que et permet fer és la següent:

Read more…

Categories: Programari Lliure, Trucs Tags:

Crear Paquets .deb i l’estructura de repositori

octubre 9th, 2007 No comments
Font per garbellar:
http://acacha.dyndns.org/mediawiki/index.php/Creaci%c3%b3_de_paquets_Debian
Crear Estructura del Repositori: 
$ apt-ftparchive packages . | gzip > Packages.gz
$ apt-ftparchive sources . | gzip > Sources.gz
Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags: