Archive

Archive for the ‘Mac OSX’ Category

Engegar Aplicacions o Obrir Fitxers des de la línia d’ordres

agost 17th, 2005 No comments

Hem vaig trobar amb el problema d’haver d’engegar aplicacions a Can Mac des de la línia d’ordres, però no vaig intentar buscar i executar els fitxer executable de l’aplicació però hem vaig liar buscant per la carpeta “NomAplicació.app”, així que en David, hem va dir aquí ho tens:

open -a nomAplicació

Així de fàcil, no te secret, en el cas que l’aplicació tingui el nom compost es pot fer indicant-li el nom entre cometes dobles.

open -a “Internet Ecsplorer”

També ens serveix per si volem obrir un fitxer, en aquest cas només s’ha de indicar-li a l’open el nom del fitxer que volem obrir

open culturalliure.pdf

Au! a llegir!!!

Per a més trucs podeu consultar a aquest enllaç

Gràcies David!

Categories: Mac OSX, Trucs Tags:

Engegada automàtica de serveis amb Mac OS X, Fink i daemonic

agost 1st, 2005 No comments

Els que venim del món GNU/Linux estem acostumats a que a l’instal·lar un servidor, aquest ja sol quedar automàticament ben configurat, perquè cada cop, al iniciar la màquina aquest servidor es torni a posar en marxa.

Normalment als GNU/Linux els scripts d’arrancada, parada i reinici es solen trobar situats a “/etc/init.d” i a l’engegar el sistema amb el “runlevel” corresponent s’engegaran els serveis que tingui definits.

Després d’instal·lar un servidor de jabber (jabberd 1.4.2) amb el Fink, volia evitar haver d’engegar-lo a mà cada cop. I una mica per sort hem vaig topar, amb el daemonic el qual ens facilita la feina de configurar tots els scripts d’arrancada.

En el nostre cas, l’únic que vàrem haver d’executar va ser la següent comanda:

daemonic jabber enable

Amb aquesta línia el que fem es activar el servidor de jabber, aconseguint que s’executi cada vegada que engeguem de nou la màquina.

Tot seguit es mostren el conjunt de paràmetres vàlids:

Usage: daemonic command parameters…
Valid commands:
enable
disable

install

update

remove

dump

Per a una informació completa i actualitzada consulteu la pàgina oficial del projecte.

Categories: Mac OSX, Trucs Tags:

Canviar les icones de les carpetes o aplicacions

agost 1st, 2005 No comments

Per tal de canviar les icones farem el següent:

  • Seleccionem l’icona i fem Poma + I, això obrirà la finestra d’informació.
  • Seleccionem el dibuix que hi ha dintre de la finestra d’informació i el copiem amb Poma + C.
  • Seleccionem la carpeta o aplicació on volem aplicar l’icona, i fem Poma + I per veure la finestra d’informació.
  • Per últim, seleccionem el dibuix que hi ha dintre de la finestra d’informació i el enganxem amb Poma + V.

Si una vegada posada l’icona no ens acaba d’agradar del tot i volem recuperar l’icona original, només hauríem d’obrir la finestra d’informació de l’aplicació o carpeta, i allà seleccionar el dibuix i prémer la tecla de retrocés (backspace).

Enllaços on podem trobar icones:

Iconizer
InterfaceLift

icona

Categories: Mac OSX, Trucs Tags:

Engegar les X11 sense xterm

juny 18th, 2005 No comments

A can Mac OSX si solem usar programes que utilitzin les X11, ens trobem amb l’entrebanc que cada cop que s’inicien les x11 s’engega automàticament l’xterm. Si volem evitar això, només hem de configurar-ho a un arxiu.

Read more…

Categories: Mac OSX, Trucs Tags: