Archive

Author Archive

Postfix+SPF

setembre 6th, 2010 No comments

Resumint molt ràpidament, podríem dir que l’SPF permet designar qui (quins servidors) pot enviar correus d’un domini origen (FROM).cheap nfl jerseysCheap Jerseys from china

Tenint com a requisit un servidor de correu amb Postfix funcionant, si volem activar la comprovació de SPF a l’arribada de correus podem fer-ho seguint aquesta recepta:

Entre les opcions disponibles a Debian, escollim i instal·lem la que més ens agradi, en el meu cas he escollit la programada en Perl.

# apt-cache search postfix-policyd-spf
postfix-policyd-spf-perl - pure-Perl Postfix policy server for RFC 4408 SPF checking
postfix-policyd-spf-python - pure-Python Postfix policy daemon for SPF checking

Un cop instal·lat el paquet postfix-policyd-spf-perl passem a configurar el Postfix.
Ho farem configurant els fitxers: main.cf i master.cf

Fitxer: master.cf

Afegirem al final del fitxer les següents línies:

policy-spf unix - n n - - spawn
user=nobody argv=/usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl

Fitxer: main.cf

Només cal afegir la línia ressaltada dins la configuració de smtpd_recipient_restrictions. Cal anar amb molt de compte a l’hora de modificar-ho per tal de no convertir el servidor en un open-relay.

smtpd_recipient_restrictions =
...
permit_sasl_authenticated
permit_mynetworks
reject_unauth_destination
check_policy_service unix:private/policy-spf
...

Un cop fets tots els canvis, recarreguem la configuració del Postfix i ja ens hauria d’apareixer en el log, les comprovacions de SPF pels correus d’entrada.

Enllaços d’Interès

Categories: Com es fa, Trucs Tags:

Comprovant el programari malèvol (segons RMS) instal·lat al nostre sistema operatiu

agost 16th, 2010 No comments

Per comprovar el programari malèvol instal·lat al nostre sistema operatius ho farem a mitjançant l’eina vrmswholesale jerseysCheap Jerseys free shipping
.

# apt-cache show vrms
Package: vrms

Description: virtual Richard M. Stallman
The vrms program will analyze the set of currently-installed packages
on a Debian-based system, and report all of the packages from the
non-free and contrib trees which are currently installed.
.
In some cases, the opinions of Richard M. Stallman and the Debian project
have diverged since this program was originally written. In such cases, this
program follows the Debian Free Software Guidelines.

Així que instal·lem el nostre Richard M. Stallman Virtual perquè ens faci la feina.

# apt-get install vrms

Un cop instal·lat només ens caldrà executar la següent comanda:

# vrms
Non-free packages installed on pangea

broadcom-sta-common Common files for the Broadcom STA Wireless driver
broadcom-sta-modules-2.6. broadcom-sta modules for Linux (kernel 2.6.32-5-amd64)
broadcom-sta-source Source for the Broadcom STA Wireless driver
dynamips Cisco 7200/3600/3725/3745/2600/1700 Router Emulator
gns3 graphical network simulator

5 non-free packages, 0.3% of 1477 installed packages.

Categories: Programari Lliure Tags:

Instal·lant Debian a un MacBook Pro 6,2

agost 15th, 2010 No comments

Disc durwholesale nfl jerseys from chinacheap nfl jerseys

Primer de tot hem d’aconseguir espai lliure al disc, fent petita la partició de Mac OS X.

L’opció més senzilla, és agafar una distribució Live (CD, USB,..) i via gParted canviar la mida de la partició alliberant espai al final del disc.

EFI

Per tal de tenir un menú d’arrencada dual (o triple) insta·larem el rEFIt.
Si tenim Mac OS X, l’opció més fàcil és descarregar-se el fitxer “dmg” i instal·lar-ho com de costum.

http://refit.sourceforge.net/

Un cop instal·lat, quan reiniciem el sistema ja ens apareixerà el menú d’opcions del rEFIt.

Instal·lació

Ens descarreguem una imatge ISO del lloc web de debian. En el meu cas he utilitzat la última imatge de Debian testing (squeeze) disponible, aquestes imatges es regeneren setmanalment.
El motiu d’instal·lar una Debian testing, és per poder passar posteriorment, tant bon punt instal·lat el sistema base, a Debian sid/unstable de manera àgil i menys traumàtica.

Un cop gravat el CD o DVD, engegarem el portàtil amb el DVD dins el lector i mantindrem polsada la tecla “C” per tal que engegui des del Lector de DVD.

Podem veure un resum de totes les opcions de tecles durant l’arrencada a la següent pàgina:

http://support.apple.com/kb/ht1533

Un cop el portàtil ha engegat des del DVD, el procés d’instal·lació de Debian és l’estàndard fins al final.
Un dels últims passos ens demana si volem instal·lar el Grub al MBR del disc, escollim que sí (desconec si és estrictament necessari escollir aquesta opció).

Un cop reiniciem el portàtil sense el DVD, al menú del rEFIt escollim el Linux enlloc de carregar-se el GRUB ens apareix per pantalla un error indicant:

no bootable device - insert boot cd and press any key

El que haurem de fer serà sincronitzar la GPT i el MBR del disc, això ho farem a través de l’opció del rEFIt anomenada Partition Tool.

Al escollir aquesta opció ja ens mostrarà per pantalla que ha detectat que hi ha diferències entre la versió de l’esquema de particions del MBR i la GPT i ens demana si ho volem actualitzar/sincronitzar, escollim que sí.

Tot seguit després de reiniciar per primer cop i escollir la opció del Linux/Tux, es quedarà el portàtil bloquejat mostrant la imatge del Tux.
Reiniciem el portàtil i a la segona vegada ja ens carregarà correctament el GRUB, des d’aquí ja podrem iniciar la Debian com de costum.

El problema del MBR i la GPT ho he pogut solucionar gràcies al següent fil: http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/86061

Configuració

Per tal d’anar configurant tots els aspectes que no funcionen out-of-the-box ho farem anant seguint els consell del Wiki de Debian: http://wiki.debian.org/MacBookPro

So

Després de la instal·lació el so funciona correctament amb els auriculars, però no funciona pels altaveus.
Només ens caldrà afegir al final del fitxer /etc/modprobe.d/alsa-base.conf la següent línia:

options snd-hda-intel model=mbp55

Després comprovarem amb el Gnome Alsa Mixer que no tenim silenciada (mute) la sortida dels altaveus (Front Speaker).

Un cop fets aquests passos ja ens hauria de funcionar el so amb els altaveus

Tecles especials

Per poder activar el funcionament de les tecles especials del teclat, control del volum, extracció del CD, etc. instal·larem el paquet anomenat pommed

#apt-get install pommed

Càmera

Funciona correctament després d’instal·lar el sistema base.
Només cal engegar el Cheese per comprovar el seu funcionament.

Wifi

A data d’avui no hi ha cap driver lliure per poder fer funcionar la targeta sense fils. Així que si volem tenir accés a les xarxes sense fils ho haurem de fer amb el driver privatiu seguint els passos que s’expliquen a la següent pàgina: http://wiki.debian.org/wl

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags:

UCK: command line version

juliol 20th, 2010 No comments

sudo uck-remaster-unpack-iso distro-base.iso
sudo uck-remaster-unpack-rootfs
sudo uck-remaster-unpack-initrd
sudo uck-remaster-remove-win32-files
sudo uck-remaster-chroot-rootfs

modifiquem el sistema, afegim paquets, scripts,…

sudo uck-remaster-pack-initrd
sudo uck-remaster-pack-rootfs
sudo uck-remaster-pack-iso
sudo uck-remaster-clean

Categories: Trucs Tags:

Telnet + SSL

gener 8th, 2009 No comments

Per comprovar connexions que fan us del protocol SSL (HTTPS IMAPS,etc) podem utilitzar la comanda openssl amb els següents paràmetres:

openssl s_client -host www.example.com -port 443

font: http://lbwiki.com/index.php/Telnet_for_SSL

Categories: Trucs Tags:

FSFE Smart Card + Dell Keyboard + Ubuntu

novembre 26th, 2008 No comments

Smart Card: https://www.fsfe.org/card

Teclat + Lector SC: http://reviews.dell.com/2341/310-8021/reviews.htm

sudo apt-get install libccid
Cheap Jerseys chinawholesale nfl jerseys from china

Manual: http://www.gnupg.org/howtos/card-howto/en/smartcard-howto.html

Els errors al generar les claus s’han resolt afegint la següent opció:

gpg –disable-ccid –card-edit

Generar Sub-claus
http://wiki.fsfe.org/Card_howtos/Card_with_subkeys

Categories: Programari Lliure, Trucs Tags:

Munin + HDD Temp

gener 13th, 2008 No comments

L’eina munin ens serveix per monitoritzar molts paràmetres del sistema.

En aquest cas ens interessa la temperatura dels discos. I ho farem mitjançant S.M.A.R.T. I tenim dues eines hddtemp o smartctl. En aquest cas ens interessa el smartctl ja que el propi munin porta un plugin per smartctl.

Discos ATA: smartctl -A /dev/hda

Discos SATA: smartctl -d ata -A /dev/sda

Un cop veiem que la comanda smartctl ens retorna els valors correctes per el disc. haurem de configurar els paràmetres del plugin del munin .

[hddtemp_smartctl]
user root
env.drives sda sdb
env.type_sda ata
env.type_sdb ata

Per a discos ATA el propi script ja detecta tos els discos presents i els paràmetres correctes, en canvi per als discos SATA hem hagut d’indicar-li els dispositius (sda i sdb) i el paràmetre de tipus de disc (ata). Un cop aixì reiniciem el servei “munin-node” i el munin ja ens fara les gràfiques de la temperatura dels discos.

Categories: Trucs Tags:

Elastix: distribució especialitzada en VoIP

gener 12th, 2008 No comments

Definició segons la pròpia web:
Elastix is an appliance software that integrates the best tools available for Asterisk-based PBXs into a single, easy-to-use interface. It also adds its own set of utilities and allows for the creation of third party modules to make it the best software package available for open source telephony.

 Pàgina Web: http://www.elastix.org/
L’usuari web per defefcte és el següent:

Usuari: admin

Contrasenya: palosanto

Categories: Programari Lliure Tags:

Hardware: lshw i dmidecode

desembre 29th, 2007 No comments

lshw is a small tool to extract detailed information  on  the  hardware
configuration of the machine. It can report exact memory configuration,
firmware version, mainboard configuration, CPU version and speed, cache
configuration,  bus speed, etc. on DMI-capable x86 or IA-64 systems and
on some PowerPC machines (PowerMac G4 is known to work).
dmidecode  is a tool for dumping a computer’s DMI (some say SMBIOS) ta-
ble contents in a human-readable format. This table contains a descrip-
tion  of  the  system’s  hardware  components,  as well as other useful
pieces of information such as serial numbers and BIOS revision.  Thanks
to  this  table,  you  can  retrieve this information without having to
probe for the actual hardware.  While this is a good point in terms  of
report  speed  and  safeness, this also makes the presented information
possibly unreliable.

Categories: Trucs Tags:

CentOS+Repositoris

desembre 27th, 2007 No comments

Si estàs ben acostumat que amb debian/ubuntu hi trobes tots els paquets que et falten, amb altres distribucions això no és així de sèrie.

Si remenes una CentOS segurament trobaràs a faltar-hi paquets, això es soluciona ràpid (si ho saps) instal·lant aquest paquet (rpmforge-release) que automàgicament et configura el repositori DAG
http://dag.wieers.com/rpm/packages/rpmforge-release/

Una de les coses interessants que et permet fer és la següent:

Read more…

Categories: Programari Lliure, Trucs Tags: