Home > Trucs > Canviar la partició de SWAP des d’on fer el “resum” després l’hivernar

Canviar la partició de SWAP des d’on fer el “resum” després l’hivernar

Busquem l’UUID de la nova partició de SWAP d’on es restaurarà el sistema desrpés d’hivernar.
#blkid

Editem el fitxer de resum, tot indicant el nou UUID de la partició de swap
/etc/initramfs-tools/conf.d/resume

Actualitzem l’initrd de tots els kernels
update-initramfs -k all -u

Al reiniciar, el kernel ja buscarà a la nova partició

Categories: Trucs Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.