Archive

Archive for novembre, 2010

Descarregar fitxers automàticament: torrent + rss

novembre 14th, 2010 No comments

És tant fàcil com seguir els següents passos:

  1. [podget] Configurem els fils RSS dels quals ens baixarem els fitxers .torrent
  2. [cron] Executem periòdicament la descàrrega de fitxers .torrent
  3. [transmission] Configurem el client de bittorrent (transmission-daemon) perquè comprovi regularment el directori on hem descarregat els fitxers .torrent i els afegeixi a la cua de descarregues

Programari

Serveis

  • Font de torrent en RSS http://ezrss.it/
Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

Canviar la partició de SWAP des d’on fer el “resum” després l’hivernar

novembre 1st, 2010 No comments

Busquem l’UUID de la nova partició de SWAP d’on es restaurarà el sistema desrpés d’hivernar.
#blkid

Editem el fitxer de resum, tot indicant el nou UUID de la partició de swap
/etc/initramfs-tools/conf.d/resume

Actualitzem l’initrd de tots els kernels
update-initramfs -k all -u

Al reiniciar, el kernel ja buscarà a la nova partició

Categories: Trucs Tags:

Recuperar GRUB2 després de moviments de particions

novembre 1st, 2010 No comments

Per recuperar el GRUB2 ho farem a través d’una distribució Live{CD|USB} i utilitzant la comanda chroot.

Mount your normal system partition:

Substitute the correct partition: sda1, sdb5, etc.

sudo mount /dev/sdXX /mnt # Example: sudo mount /dev/sda1 /mnt

Only if you have a separate boot partition:

sdYY is the /boot partition designation (for example sdb3)

sudo mount /dev/sdYY /mnt/boot

Mount the critical virtual filesystems:

sudo mount –bind /dev /mnt/dev
sudo mount –bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount –bind /proc /mnt/proc
sudo mount –bind /sys /mnt/sys
Chroot into your normal system device:

sudo chroot /mnt
If there is no /boot/grub/grub.cfg or it’s not correct, create one using

update-grub
Reinstall GRUB 2:

Substitute the correct device – sda, sdb, etc. Do not specify a partition number.

grub-install /dev/sdX

https://help.ubuntu.com/community/Grub2

Categories: Trucs Tags: