Home > Com es fa, Trucs > Postfix+SPF

Postfix+SPF

Resumint molt ràpidament, podríem dir que l’SPF permet designar qui (quins servidors) pot enviar correus d’un domini origen (FROM).cheap nfl jerseysCheap Jerseys from china

Tenint com a requisit un servidor de correu amb Postfix funcionant, si volem activar la comprovació de SPF a l’arribada de correus podem fer-ho seguint aquesta recepta:

Entre les opcions disponibles a Debian, escollim i instal·lem la que més ens agradi, en el meu cas he escollit la programada en Perl.

# apt-cache search postfix-policyd-spf
postfix-policyd-spf-perl - pure-Perl Postfix policy server for RFC 4408 SPF checking
postfix-policyd-spf-python - pure-Python Postfix policy daemon for SPF checking

Un cop instal·lat el paquet postfix-policyd-spf-perl passem a configurar el Postfix.
Ho farem configurant els fitxers: main.cf i master.cf

Fitxer: master.cf

Afegirem al final del fitxer les següents línies:

policy-spf unix - n n - - spawn
user=nobody argv=/usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl

Fitxer: main.cf

Només cal afegir la línia ressaltada dins la configuració de smtpd_recipient_restrictions. Cal anar amb molt de compte a l’hora de modificar-ho per tal de no convertir el servidor en un open-relay.

smtpd_recipient_restrictions =
...
permit_sasl_authenticated
permit_mynetworks
reject_unauth_destination
check_policy_service unix:private/policy-spf
...

Un cop fets tots els canvis, recarreguem la configuració del Postfix i ja ens hauria d’apareixer en el log, les comprovacions de SPF pels correus d’entrada.

Enllaços d’Interès

Categories: Com es fa, Trucs Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.