Archive

Archive for agost, 2010

Comprovant el programari malèvol (segons RMS) instal·lat al nostre sistema operatiu

agost 16th, 2010 No comments

Per comprovar el programari malèvol instal·lat al nostre sistema operatius ho farem a mitjançant l’eina vrmswholesale jerseysCheap Jerseys free shipping
.

# apt-cache show vrms
Package: vrms

Description: virtual Richard M. Stallman
The vrms program will analyze the set of currently-installed packages
on a Debian-based system, and report all of the packages from the
non-free and contrib trees which are currently installed.
.
In some cases, the opinions of Richard M. Stallman and the Debian project
have diverged since this program was originally written. In such cases, this
program follows the Debian Free Software Guidelines.

Així que instal·lem el nostre Richard M. Stallman Virtual perquè ens faci la feina.

# apt-get install vrms

Un cop instal·lat només ens caldrà executar la següent comanda:

# vrms
Non-free packages installed on pangea

broadcom-sta-common Common files for the Broadcom STA Wireless driver
broadcom-sta-modules-2.6. broadcom-sta modules for Linux (kernel 2.6.32-5-amd64)
broadcom-sta-source Source for the Broadcom STA Wireless driver
dynamips Cisco 7200/3600/3725/3745/2600/1700 Router Emulator
gns3 graphical network simulator

5 non-free packages, 0.3% of 1477 installed packages.

Categories: Programari Lliure Tags:

Instal·lant Debian a un MacBook Pro 6,2

agost 15th, 2010 No comments

Disc durwholesale nfl jerseys from chinacheap nfl jerseys

Primer de tot hem d’aconseguir espai lliure al disc, fent petita la partició de Mac OS X.

L’opció més senzilla, és agafar una distribució Live (CD, USB,..) i via gParted canviar la mida de la partició alliberant espai al final del disc.

EFI

Per tal de tenir un menú d’arrencada dual (o triple) insta·larem el rEFIt.
Si tenim Mac OS X, l’opció més fàcil és descarregar-se el fitxer “dmg” i instal·lar-ho com de costum.

http://refit.sourceforge.net/

Un cop instal·lat, quan reiniciem el sistema ja ens apareixerà el menú d’opcions del rEFIt.

Instal·lació

Ens descarreguem una imatge ISO del lloc web de debian. En el meu cas he utilitzat la última imatge de Debian testing (squeeze) disponible, aquestes imatges es regeneren setmanalment.
El motiu d’instal·lar una Debian testing, és per poder passar posteriorment, tant bon punt instal·lat el sistema base, a Debian sid/unstable de manera àgil i menys traumàtica.

Un cop gravat el CD o DVD, engegarem el portàtil amb el DVD dins el lector i mantindrem polsada la tecla “C” per tal que engegui des del Lector de DVD.

Podem veure un resum de totes les opcions de tecles durant l’arrencada a la següent pàgina:

http://support.apple.com/kb/ht1533

Un cop el portàtil ha engegat des del DVD, el procés d’instal·lació de Debian és l’estàndard fins al final.
Un dels últims passos ens demana si volem instal·lar el Grub al MBR del disc, escollim que sí (desconec si és estrictament necessari escollir aquesta opció).

Un cop reiniciem el portàtil sense el DVD, al menú del rEFIt escollim el Linux enlloc de carregar-se el GRUB ens apareix per pantalla un error indicant:

no bootable device - insert boot cd and press any key

El que haurem de fer serà sincronitzar la GPT i el MBR del disc, això ho farem a través de l’opció del rEFIt anomenada Partition Tool.

Al escollir aquesta opció ja ens mostrarà per pantalla que ha detectat que hi ha diferències entre la versió de l’esquema de particions del MBR i la GPT i ens demana si ho volem actualitzar/sincronitzar, escollim que sí.

Tot seguit després de reiniciar per primer cop i escollir la opció del Linux/Tux, es quedarà el portàtil bloquejat mostrant la imatge del Tux.
Reiniciem el portàtil i a la segona vegada ja ens carregarà correctament el GRUB, des d’aquí ja podrem iniciar la Debian com de costum.

El problema del MBR i la GPT ho he pogut solucionar gràcies al següent fil: http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/86061

Configuració

Per tal d’anar configurant tots els aspectes que no funcionen out-of-the-box ho farem anant seguint els consell del Wiki de Debian: http://wiki.debian.org/MacBookPro

So

Després de la instal·lació el so funciona correctament amb els auriculars, però no funciona pels altaveus.
Només ens caldrà afegir al final del fitxer /etc/modprobe.d/alsa-base.conf la següent línia:

options snd-hda-intel model=mbp55

Després comprovarem amb el Gnome Alsa Mixer que no tenim silenciada (mute) la sortida dels altaveus (Front Speaker).

Un cop fets aquests passos ja ens hauria de funcionar el so amb els altaveus

Tecles especials

Per poder activar el funcionament de les tecles especials del teclat, control del volum, extracció del CD, etc. instal·larem el paquet anomenat pommed

#apt-get install pommed

Càmera

Funciona correctament després d’instal·lar el sistema base.
Només cal engegar el Cheese per comprovar el seu funcionament.

Wifi

A data d’avui no hi ha cap driver lliure per poder fer funcionar la targeta sense fils. Així que si volem tenir accés a les xarxes sense fils ho haurem de fer amb el driver privatiu seguint els passos que s’expliquen a la següent pàgina: http://wiki.debian.org/wl

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags: