Archive

Archive for desembre, 2005

SSH sense contrasenya, però Segur!

desembre 26th, 2005 No comments

Esborrany

Aquest article està basat en aquest altre.

Perquè ens pot interessar tenir accés a una màquina, sense haver de teclejar la contrasenya?
Doncs, la idea és per automatitzar tasques mitjançant scripts no interactius amb l’usuari. Si aconseguim que un script al executar-se pugui connectar-se a una màquina remota i executar-hi una sèrie de comandes, ens estalviarem la feinada d’haver-ho de fer nosaltres.

Una altre opció podria ser per evitar haver de donar contrasenyes a certs usuaris. L’usuari ens proporciona la seva clau pública, i és queda la privada, i afegim la seva clau pública a la llista de claus autoritzades per entrar a aquella màquina amb un usuari específic.

Read more…

Categories: Trucs Tags:

Còpies de Seguretat: rsync+ssh amb rsnapshot

desembre 24th, 2005 No comments

Esborrany

rsnapshot: és una eina que combina el rsync i el ssh principalment, i ens permmet fer còpies de seguretat automatitzades dins una mateixa màquina, o entre màquines, utilitzant una connexió segura via SSH.

Configuració: és fa mitjançant un sol fitxer, normalment “/etc/rsnapshot.conf”, el qual conté tota la informació necessària per dur a terme les còpies.

Automatització: s’aconsegueix a través de la comanda Cron. que periòdicament executarà l’script.

Categories: Trucs Tags:

Ordres: lsof, tail i ps

desembre 24th, 2005 No comments

Esborrany

tail: ens mostra la cua d’un fitxer, entenent per la cua les últimes línies. les opcions més interessant són els paraàmetrs -n i -f. amb el paràmetre -n aconseguim indicar-li el numero de linies que volem que ens mostri, i amb l’opció -f aconseguim “fixar” el programa i ens va mostrant tots els canvis que succeeixen al final de fitxer. Aquest paràmetre és molt útil per monitoritzar fitxers de log.

lsof: llista els fitxers oberts al sistema. Permet veure quins fitxers té obert cada programa i usuari, cal ententre el terme fitxers en el sentit més ampli, dins un sistema Unix/Linux. (Fitxers, Dispositius,…).

ps: llista l’estat dels procesos que hi ha al sistema. Mitjançant diversos arguments podem limitar/augmentar les opcions dels processos llistats

-x mostra els processos que no estan lligats a un terminal (útil per veure dimonis/servidors i altres, segons el sistema)
-a també mostra els processos dels altres usuaris
-u ens mostra l’usuari que execucuta el procés.

Categories: Trucs Tags: